Jana Karvaiová: Je jednoduché rozhodnout o propadání žáků nebo je to problém trochu složitější?

Jinak tomu bude na střední škole, jinak na škole základní. Teď se budu věnovat té základní.

Pokud žák propadá z jednoho předmětu, smysl propadnutí nemá. Proč má opakovat celý ročník kvůli matematice? Pokud je ovšem slabý ve všech předmětech, mělo by to být varování. Tady něco není v pořádku. Kde je chyba.? Proto by bylo dobře mít na každé škole funkci školního speciálního pedagoga a také by bylo fajn, aby pro 3-4 školy fungoval psycholog. Přišlo by se zavčasu na to, co dítě potřebuje a škola by se snažila mu to dodat. Také by se třeba přišlo na to, že rozumové schopnosti dítěte nejsou dostatečné a mohlo by bez velkých obezliček přejít do speciální třídy (které by měly být také častější než dnes jsou) nebo do specializované školy. I tam by měla probíhat úplná inkluze , kdy by se mohly vzdělávat dohromady všechny různě postižené děti (dnes jsou z toho vyloučeny děti s LMP). Nejproblematičtější jsou totiž tzv. hraniční žáci. To jsou žáci, kteří se motají kolem IQ 70 – 80.

V běžných školách jim skoro nikdo nepomůže. Vyžadovali by totiž zcela individuální přístup, ale často na ně poradna nevypíše tzv. integrační péči. Tím vlastně nemá škola možnost získat další finanční prostředky např. na pomůcky, dělené hodiny apod. Tyto děti selhávají a propadají, protože kolabují v běžné třídě, narvané k prasknutí, kdy se učitel snaží naučit celou třídu novou látku, zatímco tyto děti mají už takové mezery, že naprosto nechápou, co se tam někde u tabule vykládá. Mají postupovat? Mají propadnout? Někde si rodiče přejí propadnutí, jinde si doslova vyřvou na poslední chvíli před vysvědčením změněnou známku alespoň na 4. Celá tahle záležitost je příliš zapeklitá, aby se dalo odpovědět jednoduše. Nejspíš se budu se svým názorem lišit, ale tak to cítím já.

V Česku jsou ve velké většině učitelé hozeni do drsných situací, které sami nezvládají a v podstatě jim nemá kdo pomoci. Poradny jsou zahlcené už léta. Psychologové skoro přestali existovat. Speciálové jsou placení pouze z nějakých pochybných grantů a je otázkou co bude, až ty prachy dojdou. Všechny tyto pomocné profese, které by napomohly řešit  situaci propadlíků , jsou díky podfinancování  školství prostě nedostatkové. Podobně je to s financováním tříd, kdy se vyplatí mít narvané třídy, kde těžko může docházet k nějakému individuálnímu přístupu. Ideálem je pro mě třída do 20ti dětí v běžných školách.