Jak se stát členem UPS?

Je to velmi jednoduché.

Stačí vyplnit Žádost o členství v UPS zde na webu. Vyplněním formuláře zároveň souhlasíte, že bude uveřejněno Vaše jméno v seznamu členů na webu, ke kterému si sami o sobě  napište stručnou informaci, minimálně však aprobaci (nebo co učíte), název a adresu školy, na které působíte. Od této chvíle vzniká členství, každý člen je pak zařazen do adresáře a dostává všechny informace o činnosti UPS. Pro usnadnění kontaktu mezi členy napište email a můžete přidat telefonní číslo, tyto údaje samozřejmě nebudou na webu uveřejněny. Níže najdete adresu FB UPS, pro vstup do uzavřené skupiny na FB stačí požádat některého člena (nejlépe p. Jarmilu Smejkalovou) o přátelství. Na další dotazy se můžete ptát obou mluvčích.

Stanovy UPS

1. Učitelské profesní sdružení (dále UPS) je neformální profesní organizace učitelů všech typů škol.

2. Členství je založeno na zájmu hlásit se k činnosti a prioritám UPS a vzniká zveřejněním jména v seznamu členů na webu UPS.

3. Členové mají právo být pravidelně informování o aktivitách UPS, účastnit se společného setkání členů UPS a hlasovat o zásadních stanoviscích UPS.

4. Nejvyšší autoritou UPS je společné setkání členů UPS, na kterém se rozhodnutí schvalují většinou přítomných.

5. Činnost UPS zajišťuje pětičlenná výkonná rada (dále VR UPS) volená na společném setkání členů UPS.

6. Vůči veřejnosti zastupují UPS dva mluvčí volení na společném setkání členů UPS, tito mluvčí také editují webovou stránku UPS.