Členové

Lenka Arnoldová, učitel- speciální pedagog a vychovatel pro speciální zařízení, ZŠ praktická a ZŠ speciální v Ostrově

Kateřina Babíková, 1. stupeň, koordinátorka ŠVP, Základní škola, Jičín

Alena Bajerová, speciální pedagog / logoped, Logopedická základní škola, Měcholupy

Stanislava Bargerová, Vzdělání vysokoškolské pedagogické, aprobace rusky jazyk, hudební výchova PF JČU, Vzdělání umělecké, operní zpěv, JAMU Brno, Vzdělání manažerské, školský management, PF UK Praha, ZUŠ Třeboň

Karel Bednařík, učitel, speciální pedagog, MŠ a ZŠ Kyjov

Petra Bernatová, učitelka češtiny na ZŠ Květnového vítězství, Praha

Zdeněk Bělecký, ředitel ZŠ Meteorologická, Praha

Květoslava Bělohubá, přírodopis - základy zemědělské výroby, ekologie, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Pavla Berglová, učitelství 1.stupně ZŠ, učím v kombinované třídě 1.a 3.ročník, ZŠ Heyrovského, Plzeň

Petra Bílková, pracuji jako školní psycholog pro 1. stupeň ZŠ, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Luděk Blaha, pedagogicky i psychicky způsobilý k výuce elektro předmětů na středních odborných školách a všeobecně zdělávacích předmětů na druhých stupních základních škol a středních školách, Gymnázium, Písek

Pavla Boučková, učitelka 1.stupně, speciální pedagog, v rámci DVPP jsem absolvovala kurz Etické výchovy (dvouletý), kurz Grafologie (dvouletý). LAMS - Formativní hodnocení, kurz Emoční inteligence, v ZŠ vedu Logopedický kroužek a Dyslektický ambulantní nácvik, ZŠ J. Matiegky, Mělník

Zora Breczková, pedagog tanečního oboru ZUŠ, ředitelka školy, 20 let praxe jako učitelka z toho 5 let jako ředitelka, Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří

Ilona Brhelová, učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací anglický jazyk a tělesná výchova, ZŠ Brno

Daniela Brodcová, učitel - speciální pedagog, zástupce ředitele, ZŠ praktická a základní škola speciální Ostrov

Ivana Buchtová, zástupce ředitele, koordinátor ŠVP, ZŠ  a MŠ  Dub nad Moravou

Jana Čechová, speciální pedagog, MŠ a ZŠ Kyjov

Svatopluk Česák, 1.st.ZŠ, ZŠ a MŠ Benešov

Jitka Divišová, Sppg - vychovatelství + rozdílové studium učitelství na speciálních školách, učitelka 1. stupně, FZŠ Mezi Školami Praha 5

Vlaďka Dobrovolná, ředitelka mateřské školy, Mateřská škola Hrotovice

Marie Dolejšová, Učím AJ na ZŠ. FZŠ Brdičkova, Praha 13

Monika Drahotová, německý jazyk - psychologie, ZŠ Poštovní, Karlovy Vary

Jana Eibichová, speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště při ZŠ, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Václav Gerstner, učitelství 1. stupně ZŠ, AJ, 25 let ve funkci ředitele málotřídní školy, ZŠ a MŠ Hošťálkovy

Jaroslava Glaserová, učitelství 1. stupně ZŠ, 15 let ve školství, ZŠ TS Kostelec nad Labem

Helena Hanzelková, M-FY-VTE, učím 35 let v učňovském školství, jsem ICT metodik na škole, autorka DUMů se zaměřením na matematiku a její využití v praxi našich žáků, Střední odborná škola Bruntál

Vladimír Havlík, ekonomika; anglický jazyk, učitel OA a VOŠ CR Karlovy Vary s PSJZ

Ivo Havránek, NŠ -Národní škola- 1. stupeň, Vv- výtvarná výchova, SpP - speciální pedagogoka - psychopedie. Začal jsem učit v r. 1966, ve speciální školství -zvláštní škola, potom praktická škola působím od roku 1972. ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Eva Hubálková, AJ, učím na základní škole anglický jazyk na 1. i 2. stupni, FZŠ Brdičkova, Praha 13

Ivana Chramostová, učitelka 1. stupně ZŠ,  ředitelka ZŠ Opava

Hana Jančová: učitelka II. stupně,Č - D, koordinátorka ŠVP, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Bohdan Janeczek, saxofon, klarinet, ZUŠ Broumov

Přemysl Jeřábek, speciální pedagog, ředitel, ZŠ Jasanová, Brno

Pavlína Karlová, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učím na málotřídní škole a zároveň jsem na této škole ředitelkou, ZŠ a MŠ Sázavka

Jana Karvaiová, speciální pedagog, Základní škola Česká Skalice, vyučuji ve speciálních třídách pro lehce mentálně postižené žáky

Květoslava Klíglová, speciální pedagog, třídní učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra, MŠ a ZŠ Kyjov

Kristina Košnerová, 1.st.ZŠ, Waldorfská základní a mateřská škola Wlaštovka, Karlovy Vary o.p.s

Jitka Koubová, M-Dg, učím na druhém stupni M, Aj a Finanční gramotnost. ZŠ Nádražní Česká Třebová

Tomáš Koten, učitel 1. stupně, lektor DVPP, autor knih Škola? V pohodě!, Projektové vyučování, Hravá Prvouka, ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice

František Kovařík, Odborný pedagog, pedagogická praxe 12let, odbornost IT technologie (sítě, automatizace, operační systémy, programování), SPŠ Purkyňova, Brno

Věra Kovářová, 1.st.ZŠ, ředitelka málotřídní školy, koordinátor ŠVP, metodik prevence, Základní škola a Mateřská škola Řečice

Petr Koza, matematika, fyzika; ZŠ Plzeň

Jana Krausová, 1. stupeň ZŠ, vedoucí učitelka, metodik PPRCH, ZŠ Karlovy Vary

Pavel Křemeček, zástupce ředitele, MŠ a ZŠ Kyjov

Martin Krynický, učitel M-F na gymnáziu v Třeboni, autor serveru www.realisticky.cz, vedoucí Regionálního centra České Budějovice projektu Elixír do škol.

Jana Lászlóová, 1. st. Zš, Březová, okres Sokolov

Alena Linhartová, český jazyk - hudební výchova, ředitelka školy, 30 let učitelské praxe, ZŠ Nýrsko

Eva Mašková, I. stupeň, ZŠ Nádražní, Česká Třebová

Michaela Marková, 3.stupeň SŠ, aprobace tělesná výchova - základy společenských věd. Speciální pedagogika. Třídní učitelka v 9. ročníku. ZŠ Heyrovského Plzeň.

Magdalena Maturová - učitelka odborných předmětů na OU Vyšehrad, Praha

Zuzana Metlická, I. stupeň ZŠ, prohloubená Tv, speciální pedagogika (etopedie, psychopedie), jsem 14 let ředitelkou, Základní škola Heyrovského, Plzeň, (jedná se o ZŠ praktickou)

Magda Michalová - ředitelka málotřídní školy v Nahořanech u Nového Města nad Metují

Blanka Moravcová, ředitelka MŠ Třesovice

Jana Navrátilová - učitelka odborných předmětů na Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5; učitelka ekonomiky na Střední škole zdravotnické pro sluchově postižené, Výmolova, Praha 5

Pavel Netušil, fyzika, informatika, ICT metodik/koordinátor, správce sítě, praxe od roku 1995, základní škola, Kroměříž.     

Lenka Nováková, Ze - Rj, zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ŠVP, projektový manažer, krajský metodik zeměpisu, ICT metodik na škole, učím zeměpis a IKT, ZŠ Nádražní, Horní Slavkov

Alžběta Oborná, Studuji DPS na Technické univerzitě v Liberci. Učím matematiku, český jazyk, informatiku, vlastivědu.ZŠ U Krčského lesa

David Ondruš, ČJ - PS, ISŠA Brno

Jarmila Paclová, Pedagog hudebního oboru ZUŠ. Absolventka rakouské Kunstuniversität v Grazu v oborech klavír, flétna a Stará hudba. 2013 udělena státní cena rakouského ministerstva pro vědu a výzkum. Autorka knihy "L. Janáček. Porträt des Komponisten, Aspekte seiner Persönlichkeit in seinem Klavierschaffen Fragment des Werkes: "Von der Straße 1. X. 1905", Členka B.E.P.C (Bachovské Evropské Pedagogické Centrum), ZUŠ L. Janáčka a B. Martinů v Havířově

Zdeněk Papoušek, M-VT, Gymnázium Šumperk

Jolana Papoušková, M-ZT, ZŠ Šumavská Šumperk

Saskia Polomská - aprobace M - F, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Milan Randák, informatika (2. a 3. st.), andragogika, didaktika, ZŠ Beroun, PB - VOŠ a SŠ managementu, s.r.o.

Jitka Rubínová, učitelka, ředitelka, jednatelka, autor materiálů vzdělávací společnosti Výukové programy s.r.o., ZŠ Jungmannovy sady, Mělník

Jana Rudická, Speciální pedagog - učitelství 1. stupně, učitelství na speciálních školách, logoped - surdoped, učitelství pro mateřské školy, další aprobační předmět - specifické poruchy učení.Třídní učitelka ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra, metodik prevence sociálně patologických jevů.Mateřské škola a Základní škola Kyjov
 

Romana Rybiařová, jsem učitelka, speciální pedagog, učím na ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm, kde vykonávám také úlohu Výchovného poradce a Školního metodika prevence.

Jovanka Rybová, učitelství 1. stupně, speciální pedagogika, ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice. Pracuji také jako lektor DVPP (pro střediska služeb školám a také pro lektora T. Kotena) a spolupracuji s vydavatelstvím Taktik - vydali jsme učebnice a pracovní sešity Hravá Prvouka - pro 1. - 3. ročník.

Věra Skoupilová, učitelka českého jazyka a literatury na odborném učilišti, Praha.

Věra Slámová, učitelství soc. a zdravot. předmětů pro SOŠ, učitelství všeobecných předmětů pro ZŠ a SOŠ, učitelka a výchovná poradkyně, ZŠ Bystřice n. P.

Jiří Sliacky, učitel, ZŠ Velké Němčice

Jarmila Smejkalová, matematika - základy techniky pro II. a III. stupeň, učím na II. stupni FZŠ Brdičkova v Praze fyziku, matematiku a volbu povolání a 13 let jsem výchovnou poradkyní na této škole.

Tereza Smejkalová - studující učitelský obor fyzika - chemie na TUL, pracuje dva roky jako asistentka pedagoga na FZŠ v Praze.

Martin Solich, speciální pedagog - logopedie, surdopedie, speciální pedagog a pracovník SPC pro sluchově postižené, MŠ a ZŠ, Kyjov

Zdeněk Sotolář, učitel, výchovný poradce, koordinátor ŠVP, Č - D, ZŠ Velké Němčice.

Dana Sotolářová, učitelka, I. stupeň, ZŠ Velké Němčice

Vladimír Stanzel, ČJ - HV, učitel, koordinátor ŠVP, místopředseda Asociace středoškolských češtinářů, Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace,

Dana Staňková, Speciální pedagogika pro učitele a technická výchova. V současnosti učím na ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dříve nazývaná ZŠ praktická. Integrovány máme děti v rámci běžné ZŠ i v rámci speciální ZŠ. SŠ a ZŠ Tišnov

Radmila Stará, matematika - chemie, ZŠ Česká Třebová

Marek Studnař, speciální pedagog, 21 let praxe, ZŠ Malinovského, Slavkov u Brna

Josef Soukal, Č - D; autor řady učebnic a literatury pro ZŠ a SŠ (viz www.spn.cz   ), předseda Asociace středoškolských češtinářů (viz www.ascestinaru.cz ). gymnázium, Praha

Vladimír Škuta, M-Dg, ředitel školy, Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, p. o.

Jitka Štolcová, M - TV, Masarykova ZŠ, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Hana Švécarová, matematika - fyzika, ZŠ Šumperk

Lenka Tobolková, 1.stupeň ZŠ, nyní v pracovní neschopnosti, Litoměřice

Kateřina Tomášová, ředitelka MŠ, ředitelování mne baví, Mateřská škola Petrovice

Bohumila Toupalová, OSVČ, jsem absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor speciální pedagogika) a dlouholetou učitelkou ve speciálním, základním a středním školství. Na pedagogické fakultě UK jsem působila jako vysokoškolská učitelka. Celoživotně se zabývám problematikou dětí se specifickými poruchami učení a chování. Pořádám semináře s touto tématikou po celé ČR. Jsem též autorkou metody výuky podporované trampoliningem. www.trampolining.cz/

Světlana Vacková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, RJ, HV Z, speciální pedagogika, ředitelka školy, ZŠ a MŠ Dříteč, okres Pardubice

Václava Valentová, učitelka, Újezd nad Lesy

Marika Veselá, učitelka 1.st. ZŠ a výchovná poradkyně, ZŠ Březová, okres Sokolov

Radka Vlčková, učitel - spec. pedagog, stat. zástupce ředitele školy, škola se žáky ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální, MŠ, ZŠ a MŠ Žatec

Josef Vondráček, konzervatoř a PedfUK, Základní umělecká škola Music Art, fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuji profesní studium MBA na Ústavu vědy a práva obor pro ředitele škol a školských zařízení. Byl jsem dlouholetým členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, kde jsem zastával 14 let pozici předsedy komory uměleckých škol. Byl jsem členem APZŠ ČR a pomáhal jsem realizovat EU projekt Motivací k metodice 2007/8.

Hana Vrátilová, čj - zsv, Jiráskovo gymnázium, Náchod

Iva Zahálková, ředitelka, výchovný poradce a koordinátor ŠVP, 40 hodinový kurz etické výchovy, ZŠ a MŠ Tři Sekery, okres Cheb

Jiří Zajko, speciální pedagog, MŠ a ZŠ, Kyjov

Petra Zemanová, 1.stupeň ZŠ, od školního roku 2014/2015 působím na škole také jako logopedický asistent, ZŠ JAK, Lysá nad Labem

Josef Zemek, ČJ, ČJ pro cizince, RJ Praha.

Josef Zemek, Aprobace strojírenství, marketing a obchod. Vyučen strojní zámečník, vystudovány tři vysoké školy, praxe v učňovském školství, středním odborném školství. Pracovní pozice manažerská na střední odborné škole od roku 1993. Praxe ve vedoucí pozici 26 let. Celková praxe ve skolstvi 31 let. Využíváme zkušenosti z projektu pospolu, spolupracujeme aktivně se 7 významnými společnostmi při výuce. Soukromá střední škola podnikatelská v Opavě

Eva Zichová, Gymnázium pro ZP a Střední škola pro ZP, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, obor asistent zubního technika - Praha 5
Radlice, předměty: D, ZSV, ON

Marcela Zrzavá, speciální pedagog, výchovný poradce, koordinátor ŠVP, MŠ a ZŠ Kyjov

Aleš Žák, učím tělesnou výchovu a anglický jazyk, Základní škola Hostomice

Hana Žáková, učitelství pro 1. stupeň základní a speciální školy, výuka AJ na 1. a 2. stupni ZŠ, ZŠ Chodov