Inkluze 20§16 - vystoupení řečníků

www.youtube.com/channel/UCHPMUSG8Jw0dT0Y2aJ8fvYQ

Inkluze 20§16 - 1. diskusní fórum UPS

V sobotu 20. února proběhlo v Praze na Základní škole Meteorologická setkání s názvem Inkluze 20§16, které iniciovalo Učitelské profesní sdružení. Sešli se tu učitelé různých typů škol a také rodiče postižených dětí. Během dne si účastníci vyslechli několik referátů. Ty byly vždy velmi konkrétně zaměřeny na problémy spojené s nastávající inkluzí.

Všechny tyto problémy vyplývají z praxe, která je běžná na školách. Nežijeme v žádném ideálním prostředí a problémy kolem nás prostě jsou. Uspěchanost příprav inkluze bohužel vede k tomu, že se tyto problémy ještě více prohlubují. Na tomto setkání se očekávala přítomnost někoho z ministerstva, pozvánku MŠMT dostalo již na podzim. Do poslední chvíle se nevědělo, zda někdo (a kdo) dorazí. Nakonec, až po polední přestávce, dorazila paní Zapletalová a pan Štech. Díky tomu si nemohli vyslechnout několik přínosných referátů, které pojednávaly o zcela konkrétních problémech, které s velkou pravděpodobností s inkluzí přijdou (začlenění a organizace výuky dětí s LMP v běžné škole, práce s cizinci, problémy středních škol pro zdravotně postižené).

Po referátu pana Pilaře a paní Masákové následovaly věcné debaty, do kterých se již zapojili i paní Zapletalová a pan Štech. Ty se přiostřily, když došlo na otázky z obecenstva. Paní Zapletalová věcně odpovídala, jenže se nezdržela poznámek o neinformovanosti účastníků. Těžko se pracovníkům ministerstva vysvětluje, že jejich informační kampaň je velice chaotická, že jejich „spanilé jízdy“ jsou informační velice málo a že jejich informační „letáčky“ jsou velice obecné.  I poslední elektronický leták, nazvaný Informace pro ředitele škol, je informačně doslova okleštěný a naprosto nedostačující. Je jasné, že tito dva zástupci MŠMT, přítomní na setkání, jsou přímo u zdroje všech informací a jejich náplní práce je s nimi pracovat. Tyto možnosti nemají všichni ostatní – učitelé, ředitelé, veřejnost, rodiče. Jen vyhláška čítá mnoho stran a je psána právnickým jazykem. Jak by jí mohla rozumět veřejnost? Navíc všichni víme, jak to se zákony a vyhláškami v tomto státě je. Ani kompetentní orgány častou nejsou schopné rozhodnut, zda platí A, nebo B. Jak by potom těmto složitým dokumentům měli rozumět  ostatní?

Takže mířím k tomu, že i na našem setkání se mnozí ptali zástupců ministerstva na nejasnosti, které jim z četby těchto dokumentů vyplynuly. Náměstek Štech se bohužel projevil jako špatný učitel, netrpělivý a popuzený dotazy, které (asi dle jeho představ) byly „mimo mísu“. Místo trpělivého vysvětlování se zbytečně rozčílil a z jednání odešel velmi nestandardním způsobem – s prásknutím dveřmi. Zástupce ministerstva si musí uvědomit, že má sloužit jako pomocník všem, kteří do procesu školství vstupují, a nesmí se arogantně vyvyšovat a dávat najevo svoji informační převahu, která vyplývá z jeho pracovního zařazení.

Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že jsem se účastnila dvou takových setkání a že to bylo vždy stejné. Zástupci ministerstva vysvětlovali účastníkům jejich dotazy s velkou netrpělivostí a despektem. Není se co divit, že nálady školské veřejnosti jsou tak velmi napjaté a očekávané změny po 1. 9. 2016 nevítají s otevřenou náručí a s optimismem v očích, což jim je nepochopitelně vyčítáno.

Celkově bych zhodnotila včerejší fórum jako zdařilé. Zazněly zde opravdu věcné argumenty většinou oproštěné od emocionálního vyjádření řečníků. Ale dalo by se říci, že stále zůstává mnoho věcí nevyjasněných, a kdyby setkání trvalo déle, pořád by si zúčastnění měli co říci.

Jana Karvaiová, UPS